شهرها - امارات متحده عربی

دبی بزرگترین شهر امارت محتده عربی است که مرکز امارات ابوظبی میباشد. اسلام دین رسمی کشور امارات متحده عربی است. پول رایج و رسمی امارات متحده عربی، درهم میباشد.

 
درباره این کشور
اطلاعات عمومی در مورد این کشور
شهرها
نام شهرها در این کشور
آنچه باید بدانید
دانستنی هایی که لازم است قبل از سفر از آن مطلع شوید
سفارتخانه ها
لیست سفارتخانه ها در این کشور
فرودگاه ها
لیست فرودگاه ها در این کشور