فرودگاه ها - یونان

نام شهر
Alexandroupolis
استان
East Macedonia and Thrace
فرودگاه
Alexandroupolis International Airport
کد
AXD
نام شهر
Astypalaia
استان
South Aegean
فرودگاه
Astypalaia Island National Airport
کد
JTY
نام شهر
Athens / Spata
استان
Attica
فرودگاه
Athens International Airport
کد
ATH
نام شهر
Chania
استان
Crete
فرودگاه
Chania International Airport
کد
CHQ
نام شهر
Chios
استان
North Aegean
فرودگاه
Chios Island National Airport
کد
JKH
نام شهر
Corfu
استان
Ionian Islands
فرودگاه
Corfu International Airport
کد
CFU
نام شهر
Heraklion
استان
Crete
فرودگاه
Heraklion International Airport
کد
HER
نام شهر
Ikaria
استان
North Aegean
فرودگاه
Ikaria Island National Airport
کد
JIK
نام شهر
Ioannina
استان
Epirus
فرودگاه
Ioannina National Airport
کد
IOA
نام شهر
Kalamata
استان
Peloponnese
فرودگاه
Kalamata International Airport
کد
KLX
نام شهر
Kalymnos
استان
South Aegean
فرودگاه
Kalymnos Island National Airport
کد
JKL
نام شهر
Karpathos
استان
South Aegean
فرودگاه
Karpathos Island National Airport
کد
AOK
نام شهر
Kastoria
استان
West Macedonia
فرودگاه
Kastoria National Airport
کد
KSO
نام شهر
Kavala / Chrysoupoli
استان
East Macedonia and Thrace
فرودگاه
Kavala International Airport
کد
KVA
نام شهر
Kefalonia
استان
Ionian Islands
فرودگاه
Kefalonia Island International Airport
کد
EFL
نام شهر
Kithira
استان
Attica
فرودگاه
Kithira Island National Airport
کد
KIT
نام شهر
Kos
استان
South Aegean
فرودگاه
Kos Island International Airport
کد
KGS
نام شهر
Kozani
استان
West Macedonia
فرودگاه
Kozani National Airport
کد
KZI
نام شهر
Lemnos
استان
North Aegean
فرودگاه
Lemnos International Airport
کد
LXS
نام شهر
Milos
استان
South Aegean
فرودگاه
Milos Island National Airport
کد
MLO
نام شهر
Mykonos
استان
South Aegean
فرودگاه
Mykonos Island National Airport
کد
JMK
نام شهر
Mytilene, Lesbos
استان
North Aegean
فرودگاه
Mytilene International Airport
کد
MJT
نام شهر
Naxos
استان
South Aegean
فرودگاه
Naxos Island National Airport
کد
JNX
نام شهر
Paros
استان
South Aegean
فرودگاه
Paros National Airport
کد
PAS
نام شهر
Patras / Araxos
استان
West Greece
فرودگاه
Araxos National Airport
کد
GPA
نام شهر
Preveza, Lefkada
استان
Epirus
فرودگاه
Aktion National Airport
کد
PVK
نام شهر
Rhodes
استان
South Aegean
فرودگاه
Rhodes International Airport
کد
RHO
نام شهر
Rhodes
استان
Samos
فرودگاه
Samos International Airport
کد
SMI
نام شهر
Santorini
استان
South Aegean
فرودگاه
Santorini (Thira) National Airport
کد
JTR
نام شهر
Skiathos
استان
Thessaly
فرودگاه
Skiathos Island National Airport
کد
JSI
نام شهر
Skyros
استان
Central Greece
فرودگاه
Skyros Island National Airport
کد
SKU
نام شهر
Syros
استان
South Aegean
فرودگاه
Syros Island National Airport
کد
JSY
نام شهر
Thessaloniki / Mikra
استان
Central Macedonia
فرودگاه
Thessaloniki International Airport
کد
SKG
نام شهر
Volos / Nea Anchialos
استان
Thessaly
فرودگاه
Nea Anchialos National Airport
کد
VOL
نام شهر
Zakynthos
استان
Ionian Islands
فرودگاه
Zakynthos International Airport
کد
ZTH
 
درباره این کشور
اطلاعات عمومی در مورد این کشور
شهرها
نام شهرها در این کشور
آنچه باید بدانید
دانستنی هایی که لازم است قبل از سفر از آن مطلع شوید
سفارتخانه ها
لیست سفارتخانه ها در این کشور
فرودگاه ها
لیست فرودگاه ها در این کشور