پاسخ
اگر کارت بارسلون برای سفرتان تهیه نکرده‌اید، بهتر است یک بلیط متروی 10 بار مصرف خریداری کنید. به این ترتیب بلیط‌هایتان نیم‌بهاء درمی‌آیند. در صورتی که به همه‌ی این 10 بلیط احتیاج پیدا نکنید می‌توانید آن‌ها را با دیگران شریکی استفاده کنید. این بلیط در اتوبوس‌ها و قطار فرودگاه نیز قابل مصرف است. به تاریخ انقضاء بلیط توجه کنید.
 

پرسش ها در باره بارسلون

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع