پاسخ
حتماٌ برنامه‌ریزی خود برای رفتن به کلاب‌های مختلف را از خیلی قبل‌تر، یعنی پیش از نهایی شدن سفرتان به ایبیزا، تکمیل کنید و بلیط هر کلاب و یا خواننده‌ای که به شوق دیدن و شنیدن‌ش به ایبیزا می‌آیید را پیش‌خرید کنید. اغلب کلاب‌ها بلیط شما را هنگامی که به ایبیزا برسید به درب هتل‌تان ارسال خواهند کرد. برنامه‌ی کلاب‌های ایبیزا هر ساله عوض می‌شود. هم‌چنین در برخی کلاب‌ها می‌توانید با صرف هزینه‌ی ورودی بیشتر از امکانات خوردنی و نوشیدنی بیشتری برخوردار شوید که در نهایت به نفع‌تان خواهند بود.
 

پرسش ها در باره ایبیزا

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع