پاسخ
اگرچه ایبیزا جزیره‌ی کوچکی به شمار می‌رود و شما می‌توانید به بیشتر نقاط آن با پای پیاده سفر کنید، اما برای رسیدن به برخی نقاط آن به تاکسی و یا اتومبیل احتیاج پیدا خواهید کرد. بد نیست یکی دو روز اتومبیلی کرایه کنید و به گردش در نقاط مختلف بپردازید و یا اگر قصد رفتن به کنسرت و برنامه‌ی خاصی را دارید که از مرکز شهر دور است با اتومبیل به آن مکان بروید. هنگام رانندگی از نوشیدن الکل خودداری نمایید. اگر طرفدار هیجان‌های خاص هستید می‌توانید اسکوتر کرایه کنید و با آن به گردش در شهر بپردازید
 

پرسش ها در باره ایبیزا

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع