پاسخ
هنگامی که در ایبیزا هستید احتمالا دوستان‌تان شما را با افرادی آشنا خواهند کرد. در این صورت آن فرد برای عرض ادب و احترام گونه‌های شما را خواهند بوسید.
 

پرسش ها در باره ایبیزا

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع