پاسخ
در صورتی که احتیاج مبرم به استفاده از دستشویی دارید، اغلب بارها این اجازه را به شما می‌دهند که بدون خرید هیچ نوع نوشیدنی از آن‌ها از دستشویی‌شان استفاده کنید. در ضمن اسپانیایی‌ها مردمی نیستند که از فرط نوشیدن کنترل خود را از دست دهند و در خیابان‌ها ول بگردند. پس شما هم رعایت کنید.
 

پرسش ها در باره ایبیزا

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع