پاسخ
اسپانیایی‌ها چندان طرفدار انعام دادن به پرسنل رستوران و بار نیستند و اغلب به پس نگرفتن باقیمانده‌ی ناچیز پول خود اکتفا می‌کنند. 5% صورتحساب خود را انعام بدهید. اگر می‌خواهید خیلی دست و دلباز جلوه کنید، 10% صورتحساب را برای انعام در نظر بگیرید. البته در رستوران‌های خیلی سطح بالا و پنج ستاره باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی انعام بدهید (یعنی 10 تا 20 درصد از صورتحساب بسته به میزان رضایت از کیفیت خدمات ارائه‌شده).
 

پرسش ها در باره ایبیزا

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع