پاسخ
اگر هتل شما صبحانه‌ی رایگان سرو نمی‌کند، می‌توانید به نزدیکترین بار رفته و صبحانه‌ی ارزان‌تری نسبت به بوفه‌ی هتل صرف کنید.
 

پرسش ها در باره ایبیزا

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع