پاسخ
مادرید شب‌های سرزنده‌ای دارد. سر و صدای آن تا خود صبح ادامه می‌یابد. ممکن است صبح‌ها که برای ورزش صبحگاهی خود به خیابان یا پارک می‌روید با افرادی برخورد کنید که هنوز از شب قبل در خیابان مانده‌اند و تازه در حال برگشتن به خانه و استراحت هستند.
 

پرسش ها در باره مادرید

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع