پاسخ
اگر می‌خواهید هنگام سفر به مادرید رژیم خود را حفظ کنید و تنها غذای سالم بخورید در جستجوی رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌های گیاهی و سلامتی باشید که با اسم herbolarios  مشخص می‌شوند.
 

پرسش ها در باره مادرید

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع