پاسخ
در مادرید سیستم جمع‌آوری زباله اندکی متفاوت است. هر ساختمان یک سطل زباله‌ی بسیار بزرگ دارد که تمامی ساکنین زباله‌های خود را بین ساعت 6 عصر تا 6 صبح در آن می‌اندازند و صبح زود که مسئولین برای خالی کردن سطل زباله سر می‌رسند، سر و صدا کل ساختمان را برمی‌دارد.
 

پرسش ها در باره مادرید

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع