پاسخ
در مادرید بسیاری از افراد به زبان انگلیسی مسلط نیستند پس توقع نداشته باشید که هر رهگذری را دیدید با شما به انگلیسی صحبت کند، البته مادریدی‌ها مردمان خونگرمی هستند و اگر ببینند شما با زبان اسپانیولی آشنایی ندارید سعی خواهند کرد با انگلیسی دست و پا شکسته‌شان به شما کمک کنند. این امر در مورد رستوران‌ها و کافه‌ها نیز صدق می‌کند.
 

پرسش ها در باره مادرید

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع