پاسخ
در مادرید همه ساله از اواخر ماه مارس تا اواخر ماه اکتبر مسابقات گاوبازی برگزار می‌شوند و شما می‌توانید به عنوان تماشاچی نظاره‌گر این ورزش هیجان‌انگیز باشید. بیشتر این مسابقات در میدان گاوبازی لاس ونتاس (Las Ventas) برگزار می‌شوند و بلیط آن‌ها به صورت اینترنتی نیز به فروش می‌رسد.
 

پرسش ها در باره مادرید

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع