پاسخ
مادرید شهر بزرگ و پرجمعیتی‌ست و در ساعات اوج ترافیک تردد با اتومبیل اندکی دشوار خواهد بود. شلوغ‌ترین روز هفته در مادرید بدون شک جمعه‌هاست زیرا اغلب مردم شهر در این روز در حال خروج از شهر و رفتن به حومه‌ی مادرید هستند.
 

پرسش ها در باره مادرید

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع