پاسخ
بارها و کلاب‌ها و تالارهای موسیقی بسیاری در مالاگا وجود دارند که تا دیروقت شب باز هستند. زندگی شبانه در مالاگا به گرمی جریان دارد. به طور کلی مالاگا شهر نسبتاٌ شلوغی به شمار می‌رود و مقصد مسافرتی مناسبی برای جوانان به شمار می‌رود.
 

پرسش ها در باره مالاگا

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع