پاسخ
بهترین زمان برای سفر به مالاگا در ماه آگست است زیرا در این ماه جشنواره‌ای در مالاگا جریان دارد که به آن جشنواره‌ی تابستانی (Feria de Verano) می‌گویند. این جشنواره در سومین هفته‌ی آگست برگزار می‌شود و بزرگترین جشنواره در آندلس به شمار می‌رود. اگر به قصد دیدن گاوبازی به مالاگا سفر می‌کنید حتما خود را به این جشنواره برسانید.
 

پرسش ها در باره مالاگا

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع