پاسخ
شهر سویل معماری باشکوهی دارد و پر از پارک‌ها و میدان‌های زیبا است که رهگذران را به اندکی درنگ و نشستن بر روی نیمکت‌ها دعوت می‌کنند. آسمان شهر همیشه آبی‌ست و نفس را در سینه حبس می‌کند.
 

پرسش ها در باره سویل

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع