پاسخ
تعطیلات عید پاک (Easter) در سویل مهم‌ترین تعطیلات مذهبی در سال هستند که همه ساله به مدت یک هفته به باشکوه‌ترین نحو برگزار می‌شود و هفته‌ی مقدس (Semana Santa) نام گرفته است. البته در این هفته گردشگران زیادی به سویل می‌شتابند و شهر بیشتر حالت توریستی به خود می‌گیرد و جریان زندگی از مسیر عادی خود خارج می‌شود.
 

پرسش ها در باره سویل

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع