پاسخ
دو هفته پس از تعطیلات عید پاک، جشنواره‌ای بهاره در سویل برپا می‌شود که یک هفته به طول می‌انجامد و آن را Feria de abril de Sevilla می‌نامند. در طول مدتی که جشنواره برپا است هر روز صبح کالسکه‌ها و درشکه‌هایی با اسب‌شان رد می‌شوند که افراد مشهور و مقامات شهر را به طرف میدان گاوبازی رئال مائسترانزا (la Real Maestranza) می‌برند. چادرهایی در سرتاسر خیابان‌ها و میدانی که جشنواره در آن برپا می‌شود وجود دارند که متعلق به خانواده‌های اشراف آندلس و یا گروه مردم عادی و تاجران و ثروتمندان شهر است. در طول مدت جشنواره هر شب از 9 شب تا 6 و 7 صبح مردم شهر در حالی که لباس‌های محلی فلامنکوی خود را پوشیده‌اند به رقص و آواز و پایکوبی و خوردن مزه‌های مختلف (tapas) و نوشیدن در این چادرها می‌پردازند.
 

پرسش ها در باره سویل

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع