پاسخ
در سویل 320 روز از سال هوا آفتابی است. در زمستان هر از گاهی باران می‌آید و در ماه ژوئیه و آگست گرما به اوج خود می‌رسد. به علت این هوای خوب، مردم سویل زندگی خود را منوط به خانه‌ها و اداره‌هایشان نکرده‌اند بلکه دائما در خیابان‌ها هستند و از هوای آفتابی و دلپذیر شهرشان لذت می‌برند.
 

پرسش ها در باره سویل

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع