پاسخ
هر سال بهار به مدت سه هفته از اواخر ماه فوریه تا اواسط ماه مارس بهار با خیل شکوفه‌ها و درختان پرتقال به سراغ سویل می‌آید و شهر غرق در بویی بهشتی می‌شود. شکوفه‌ی درخت پرتقال خاصیت آرام‌بخشی دارد. بی‌شک قدم زدن در خیابان‌های سویل در فصل بهار از بزرگترین لذت‌های دنیاست.
 

پرسش ها در باره سویل

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع