پاسخ
والنسیا شهر پرتقال‌هاست و در خیابان‌های آن به خصوص در فصل بهار بوی پرتقال شما را سرمست خواهد کرد. اما پرتقال‌هایی که بر روی درختان در خیابان‌ها سبز شده‌اند علی‌رغم ظاهر و بوی دلفریبشان ابدا خوشمزه نیستند پس سعی نکنید آن‌ها را از درخت بچینید.
 

پرسش ها در باره والنسیا

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع