پاسخ
برای خرید خواروبار منزل و آذوقه‌ی سفر و یا مقداری تنقلات محلی می‌توانید به بازار مرکزی والنسیا (Mercat Central de Valencia) بروید و هر چه لازم دارید در آن‌جا تهیه کنید. تمام اهالی والنسیا نیز همین کار را می‌کنند و مفهومی به نام سوپرمارکت در والنسیا چندان معنایی ندارد.
 

پرسش ها در باره والنسیا

 

پرسش ها در باره اسپانیا

 

ادامه موضوع