پاسخ
در بانکوک نیز هم‌چون اکثر شهرهای بزرگ و شلوغ دنیا جیب‌بری و کیف‌قاپی امری نسبتا شایع است. برای جلوگیری از سرقت شدن از جیب‌تان همواره کیف پول خود را در کیفی نگه‌داری کنید که بتوانید اریب بر روی شانه‌ی خود بیندازید و زیپش را ببندید. هم‌چنین از نشان دادن وسایل قیمتی خود هم‌چون آیفون و دوربین در ملأ عام اجتناب کنید تا توجه دزدان احتمالی را جلب نکنید. در معابر شلوغ باید بیشتر حواستان را جمع کنید. هنگام عبور از عرض خیابان چند بار اطراف را با دقت نگاه کنید.
 

پرسش ها در باره بانکوک

 

پرسش ها در باره تایلند

 

ادامه موضوع