پاسخ
اگر برای حمل و نقل در بانکوک سوار موتور می‌شوید حواستان باشد که موتور وسیله‌ی چندان ایمنی نیست، ترجیحا از راننده بخواهید با احتیاط بیشتری گاز بدهد. وقتی سوار موتور می‌شوید بند کیف خود را محکم به دور گردن یا کمرتان سفت کنید تا احتمال کیف‌قاپی نیز از بین برود.
 

پرسش ها در باره بانکوک

 

پرسش ها در باره تایلند

 

ادامه موضوع