پاسخ
بانکوک به عنوان پایتخت تایلند همواره صحن تظاهرات و اعتصاب‌های مردمی بوده است که برخی از آن‌ها نیز خشن بوده‌اند. اگر حین سفرتان با چنین چیزی مواجه شدید به وسط جمعیت نروید و آرام از محل دور شوید. توجه داشته باشید که ممکن است در زمان خاصی در نقطه‌ی مشخصی از شهر تظاهراتی برپا شده باشد اما در نقطه‌ی دیگری همه چیز آرام باشد زیرا بانکوک شهر بزرگی‌ست. 
 

پرسش ها در باره بانکوک

 

پرسش ها در باره تایلند

 

ادامه موضوع