پاسخ
مردمان چیانگ مای به زبان تایلندی و اغلب به لهجه‌ی شمالی صحبت می‌کنند. لهجه‌ی افراد را مسخره نکنید. برخی بانکوکی‌ها خودشان لهجه‌ی چیانگ‌مایی‌ها را مسخره می‌کنند اما این کار درست نیست. اغلب تایلندی‌های جوان کمی انگلیسی بلدند اما انتظار نداشته باشید که بتوانند به راحتی با شما به این زبان صحبت کنند.
 

پرسش ها در باره چیانگ مای

 

پرسش ها در باره تایلند

 

ادامه موضوع