پاسخ
در چیانگ مای می‌توانید به راحتی در کنار خیابان یک ریکشا (rickshaw) یا به زبان خودمانی توک-توک (Tuk-Tuk) پیدا کنید و پس از توافق بر سر قیمت سوار آن شوید و به هر جا می‌خواهید بروید. بد نیست در سفر خود یک یا دو روز هم خودتان موتور یا دوچرخه‌ای کرایه کنید و با آن به گردش در شهر بپردازید. برای کرایه‌ی موتور حتماٌ گواهینامه‌ی رانندگی بین‌المللی خود را به همراه داشته باشید و شماره مجوز موتور را نیز کنترل کنید که فاقد تاریخ اعتبار نباشد. حتما از کلاه ایمنی استفاده کنید.
 

پرسش ها در باره چیانگ مای

 

پرسش ها در باره تایلند

 

ادامه موضوع