پاسخ
در پاریس شما نمی‌توانید به راحتی به خیابان رفته و تاکسی صدا کنید. اگر تاکسی می‌خواهید باید از قبل به مرکز ارسال تاکسی تلفنی زنگ بزنید و مبدأ و مقصد خود را بگویید تا برایتان تاکسی بفرستند. بهترین راه برای گردش در شهر پاریس پیاده راه رفتن در خیابان‌هاست. پاریس شهر شلوغ و پرترافیکی‌ست و اگر زیاد تاکسی بگیرید ناگهان خواهید دید که هزینه‌ی سفرتان سر به فلک کشیده است زیرا مدت زیادی در ترافیک در تاکسی با تاکسی‌متر روشن معطل خواهید شد و این دقایق گران تمام خواهند شد. یک واژه‌ی فرانسوی که سبک زندگی پاریسی را توصیف می‌کند واژه‌ی فلنِق (flâner) است که به معنی قدم زدن آهسته به منظور گردش در شهر و لذت بردن از مناظر است. پاریس شهر نورهاست، شهری‌ست که مردمانش تا دم صبح در خیابان هستند. بهتر است به جای تاکسی گرفتن و محروم شدن از مناظر شهری، هر جا می‌خواهید بروید کمی زودتر راه بیفتید و پیاده به مقصد حرکت کنید. این کار شاید یکی از علت‌های لاغر بودن مردم پاریس باشد. البته پاریس متروی خوب و نسبتا سریعی دارد که در ساعات اوج ترافیک شلوغ می‌شود، اما برای رفتن به مقصدهای دور مناسب است.