پاسخ
اگر برای شنا به اقیانوس می‌روید مراقب ستاره دریایی‌ها یا خارپوستان دریایی باشید. این جانوران برخی اوقات به ساحل حمله می‌کنند و می‌توانند شما را گاز بگیرند و به درد بیندازند. برای استفاده از صندلی مخصوص آفتاب گرفتن و چتر بالای آن باید هزینه‌ای بپردازید، پس تصور نکنید که این امکانات رایگان هستند.
 

پرسش ها در باره پاتایا

 

پرسش ها در باره تایلند

 

ادامه موضوع