پاسخ
برخی افراد در پاتایا به انجام شارلاتان‌بازی‌های عجیبی مشغول‌اند. مثلا ممکن است کسی در خیابان از شما بخواهد به مکانی بروید که او در آن جنسی را برای عرضه به نمایش درمی‌آورد و سپس در ازایش جایزه دریافت کنید. فریب این افراد را نخورید زیرا اگر به حرفشان گوش دهید در ادامه احتمالا باید چیزی از ایشان بخرید تا سپس در آخر جایزه‌تان را دریافت کنید و این کار به دردسرش نمی‌ارزد.
 

پرسش ها در باره پاتایا

 

پرسش ها در باره تایلند

 

ادامه موضوع