پاسخ
آنکارا در فصل تابستان بسیار گرم و شلوغ است و در فصل زمستان بسیار سرد و نسبتا خلوت. از ماه اکتبر تا ژانویه و فوریه آنکارا سرد و گاهی برفی خواهد بود و دمای هوا نیز به زیر صفر می‌رسد.
 

پرسش ها در باره آنکارا

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع