پاسخ
اگر  در جستجوی فضایی بوهمیایی هستید و به دنبال سارتر و دوبووار به پاریس آمده‌اید، تصور نکنید که می‌توانید جاپای آن‌ها را در بلوار سن ژرمن (Boulevard St. Germain) پیدا کنید. البته حقیقت دارد که آن‌ها زمانی در کافه‌ی لِ دو مَگوت(Les Deux Magots) در این خیابان می‌نشستند و با دوستان خود به بحث فلسفی می‌پرداختند، اما امروز اگر شما به این حوالی بروید بیشتر از پاریسی‌ها با توریست‌هایی مواجه خواهید شد که به دنبال ناشناخته‌ای آمده‌اند که اینجا پیدایش نخواهند کرد. روح سارتر و دوبووار در این بلوار جاری نیست. در عوض، کافه‌چی‌های فرصت‌طلب جیب شما را خالی خواهند کرد و این همه به خاطر چیزی که دیگر اینجا نیست.