پاسخ
مصرف نوشیدنی‌های الکلی در رستوران‌ها و بارهای شهر و در منازل آزاد است اما نوشیدن آن در خیابان و مکان‌های عمومی ممنوع است و مجازات در پی دارد. در برخی ماه‌های سال از جمله ماه رمضان برخی رستوران‌ها سرو الکل را بالکل کنار می‌گذارند.
 

پرسش ها در باره آنکارا

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع