پاسخ
در کافه‌ها و رستوران‌های آنکارا رسم است بین 5 تا 10 درصد از مبلغ صورتحساب را انعام دهند. بهتر است به خدمه‌ی هتل و نگهبان هم انعام اندکی حدود 1 دلار  بدهید. در آنکارا رسم نیست به راننده تاکسی‌ها انعام دهند.
 

پرسش ها در باره آنکارا

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع