پاسخ
آداب و رسوم و سنت‌های محلی اهالی آنکارا را به تمسخر نگیرید زیرا این کار آن‌ها را بسیار عصبانی خواهد کرد. این افراد برای گذشته‌ی خود احترام ویژه‌ای قائل‌اند و نسبت به آن حساس‌اند.
 

پرسش ها در باره آنکارا

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع