پاسخ
در پاریس نیز هم‌چون دیگر شهرهای بزرگ و شلوغ جهان دزد پیدا می‌شود. در پاریس دزد تلفن همراه و آیفون زیاد است، پس مراقب باشید در خیابان‌های شلوغ آیفون خود را زیاد در معرض دید قرار ندهید.