پاسخ
فراموش نکنید که در کافه‌ها و رستوران‌های آنتالیا رسم است بین 5 تا 10 درصد از مبلغ صورتحساب را انعام دهند. بهتر است به خدمه‌ی هتل و نگهبان هم انعام اندکی بدهید. در آنتالیا رسم نیست به راننده تاکسی‌ها انعام دهند.
 

پرسش ها در باره آنتالیا

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع