پاسخ
بهتر است در سفرتان به آنتالیا آب شیر این شهر را مصرف نکنید، بلکه از مغازه‌ها آب معدنی بخرید.
 

پرسش ها در باره آنتالیا

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع