پاسخ
برخی صاحبان رستوران‌ها هر از گاهی بیرون از رستوران خود می‌ایستند و برای رستوران‌شان به دروغ تبلیغاتی می‌کنند که وقتی داخل بروید متوجه می‌شوید حقیقت ندارند. مثلا به شما پیشنهاد تخفیف بر روی فلان غذای منوی خود را می‌دهند، اما آخر کار وقتی موقع حساب و کتاب می‌شود دیگر وعده‌ای که داده‌اند را فراموش می‌کنند.
 

پرسش ها در باره آنتالیا

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع