پاسخ
آنتالیا شهر نسبتا امنی‌ست، با این حال ممکن است برخی مردان به خانم‌ها متلک بگویند و یا بد نگاهشان کنند. بهتر است خانم‌ها دیروقت شب تنها به خیابان‌های خلوت نروند تا از تیررس نگاه این گونه مردان مزاحم در امان بمانند. آمارها حاکی از آنند که تجاوز به زنان در آنتالیا اتفاق می‌افتد، پس هشیار باشید و در جاهای خلوت و ناآشنا به تنهایی تردد نکنید. هم‌چنین مراقب کیف و جیب خود باشید و در جاهای شلوغ، به خصوص در مراکز خرید، دوچندان احتیاط به خرج دهید. به خصوص اگر در کنار خیابان قدم می‌زنید کیف‌تان را محکم بگیرید و از دسترس موتوری‌ها و یا اتومبیل‌ها دور نگه دارید.
 

پرسش ها در باره آنتالیا

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع