پاسخ
کودکان کار خیابانی در آنتالیا اغلب مبادرت به واکس زدن کفش رهگذران می‌کنند و سعی می‌کنند شما را مجبور کنند در ازای آن به ایشان پول بدهید. اگر نمی‌خواهید ناگهان چندین پسر کوچک با وسایل واکس‌زنی‌شان جلویتان را بگیرند به ایشان محل نگذارید.
 

پرسش ها در باره آنتالیا

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع