پاسخ
ترکیه کشوری سکولار است که بیشترین جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. در استانبول بسیاری از زنان سرتاپا پوشیده هستند و برخی دیگر به راحتی با لباس‌های باز خود در خیابان قدم می‌زنند. تنها در صورتی که به مسجد می‌روید لباس بسته‌تری بپوشید و یک شال یا روسری نیز بر سر خود بیندازید. البته مسئولین مسجد سلطان احمد (Sultan Ahmet Mosque) که به مسجد آبی (Blue Mosque) نیز معروف است سخت‌گیری زیادی برای توریستان به خرج نمی‌دهند. مردان نیز باید هم‌چون زنان در مسجد پاها و بازوی خود را بپوشانند.
 

پرسش ها در باره استانبول

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع