پاسخ
حتما وقتی که در استانبول هستید یک بار هم که شده است به یک حمام سنتی (traditional hamam) بروید و بگذارید در حالی که بخار آب دورتان را احاطه کرده است حمامی‌ها شما را کیسه بکشند و اندکی ماساژ بدهند. این حمام‌ها برای زنان و مردان جدا هستند و اغلب در شهر قدیمی استانبول واقع شده‌اند.
 

پرسش ها در باره استانبول

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع