پاسخ
اگر خیلی خارجی به نظر برسید احتمال این که در خیابان و بازار افراد سودجو هم‌چون فرش‌فروشان و صنایع‌دستی‌فروشان شما را به عنوان طعمه نشان کنند و سعی کنند جنس‌شان را با قیمتی گزاف به شما غالب کنند بالا خواهد رفت. سعی کنید توریست پولدار و ولخرجی به نظر نرسید تا از شر این گونه افراد در امان باشید.
 

پرسش ها در باره استانبول

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع