پاسخ
سر باقلوا با ترک‌ها بحث نکنید! از نظر ترک‌ها باقلوای شیرین مرطوبی  که در بسیاری کشورهای جهان به اسم باقلوای ترکی یا یونانی تهیه می‌شود مخصوص ترکیه است و از نظر یونانی‌ها مخصوص یونان. بسیاری غذاهای دیگر نیز بین ترک‌ها و یونانی‌ها مشترک است، مثل دونر کباب که در ایران به نام کباب ترکی شناخته می‌شود، ساتسیکی (tzatziki) که در ایران به نام ماست و خیار یونانی معروف است، کوفته و دلمه. در واقع غذا مرز بر نمی‌دارد و سخت می‌توان گفت غذاهای نام‌برده ابتدا در یونان پیدا شدند یا در ترکیه. بهتر است به جای فکر کردن به این موضوع و جر و بحث کردن درباره‌ی آن، خود غذاها را نوش جان کنید و از زندگی‌تان فارغ از مرزهای سیاسی و جغرافیایی لذت ببرید.
 

پرسش ها در باره استانبول

 

پرسش ها در باره ترکیه

 

ادامه موضوع