پاسخ
رانندگان یونانی در کورفو قوانین راهنمایی و رانندگی را چندان سفت و سخت رعایت نمی‌کنند. خود جاده‌ها و خیابان‌ها نیز پیچ‌های تند و ناگهانی دارند که می‌توانند خطرساز شوند. یکی از عوامل تصادفات جاده‌ای در یونان زیبایی چشمگیر مناظر اطراف است که موجب پرت شدن حواس راننده‌ها می‌شود. هم‌چنین هنگام رانندگی حواس‌تان باشد که کورفو پر از موتور است.