پاسخ
برخی از رانندگان تاکسی در مرکز شهر کورفو تمایل دارند از توریست‌ها کرایه‌ی بیشتری بگیرند و به همین علت تاکسیمتر خود را هنگام سوار شدن شما به کار نمی‌اندازند و یا این که عدد آن را صفر نکرده‌اند. در دیگر نقاط شهر این مشکل کمتر به چشم می‌خورد.