پاسخ
کلن شهر خوبی برای قدم زدن است و شما می‌توانید به راحتی با اندکی پیاده‌روی در آن به هر جا که می‌خواهید بروید. برای مسیرهای دورتر هم می‌توانید از اتوبوس‌ها و ترامواهای خوبی که در سرتاسر شهر موجودند استفاده کنید. البته یکی از بهترین گزینه‌ها برای رفت و آمد در کلن استفاده از دوچرخه است. بسیاری از اهالی شهر با دوچرخه به این طرف و آن طرف می‌روند و از همین روی کلن پر از مسیر دوچرخه‌سواری است.
 

پرسش ها در باره کلن

 

پرسش ها در باره آلمان